Szkolenia

Program

1. Odkrywanie świadomości własnego ciała, czyli jak wyglądam i jak jestem postrzegany. Znaczenie pozawerbalnych komunikatów podczas autoprezentacji

 • Wywieranie pierwszego wrażenia za pomocą reguły 4x20.
 • Postawa ciała i dystans fizyczny z uwzględnieniem poszczególnych stref w kontaktach interpersonalnych
 • Gestykulacja, czyli co mówię, kiedy nie mówię i jak czytam innych.
 • Mimika.
 • Postrzeganie przez audytorium.

Ćwiczenia na podstawie symulacji scen tematycznych bez posługiwania się słowem, których celem jest rozpoznanie samego siebie, pozbycie się barier ograniczających swobodę poruszania, otwarcie na bycie oglądanym, obserwowanym i ocenianym.

2. Znaczenie głosu, jego wpływ na kształtowanie się procesu autoprezentacyjnego.

 • Siła, modulacja, barwa, pauza jako elementy wywierania wpływu głosem
 • Akcent logiczny i wyrazowy.
 • Tempo i rytm wypowiedzi.

Ćwiczenia oddechowe i głosowe mające na celu usprawnienie i uspokojenie mówienia pozwalają w sposób świadomy korzystać z tak niezwykle precyzyjnego narzędzia, jakim jest głos. Umiejętne posługiwanie się głosem aż w 38% stanowi o sile i skuteczności przekazu werbalnego, co na arenie zawodowej nie może być ignorowane.

3. Struktura nadawania komunikatu werbalnego. Konstrukcja i treść wypowiedzi i wystąpienia. Prawidłowe oddziaływanie na odbiorcę za pomocą angażowania emocji własnych i wywoływania emocji u innych.

 • Określenie celu wypowiedzi.
 • Jasny i logiczny przekaz.
 • Podstawowe błędy komunikacyjne.
 • Znaczenie aktywnego słuchania.

Ćwiczenia kondensacji dłuższej wypowiedzi. Trenowanie umiejętności łączenia osiągania celu z wywołaniem określonych emocji u odbiorcy za pomocą uruchomienia emocji własnych i osobistego zaangażowania. To zrozumienie głównego przesłania, zaangażowanie mówiącego i odczuwanie określonych emocji jest motorem działania naszego odbiorcy.

4. Sposoby radzenia sobie z tremą i metody eliminowania napięcia związanego z sytuacją autoprezentacyjną i wystąpieniem publicznym, czyli wyrzuć to niemiłe uczucie w żołądku

 • Geneza tremy. Poznanie prawdziwej przyczyny stresu.
 • Praktyczne ćwiczenia relaksacyjne, techniki redukcji napięcia.

Ćwiczenia na kształt sesji relaksacyjnej, mające na celu zamianę paraliżującego strachu w jak najbardziej pożądaną, motywującą tremę. Taka trema jest niezbędna do wywołania u siebie właściwego poziomu zaangażowania, które jest gwarantem wzbudzania i podtrzymywania zainteresowania u innych.

Czas trwania warsztatów 3h